[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 

แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2555

ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)

1.4)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

36.ข้อใดเป็นประธานวุฒิสภา?

            ก.นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์

            ข.พลเอก ธีรเดช มีเพียร

            ค.นายนิคม ไวยรัชพานิช
            ง.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 

37.หัวใจของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 หมายถึงหมวดใด?

           ก.หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องสิทธิ์เสรีภาพของปวงชนชาวไทย

           ข.หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องสิทธิ์เสรีภาพของปวงชนชาวไทย

           ค.หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องแนวนโยบายแห่งรัฐ

            ง.หมวดที่ 4 ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทย

38.แท็บเล็ต ที่รัฐบาลซื้อแจกให้ น.ร.ชั้น ป.และชั้น ม.1 มีความสอดคล้องกับข้อใด?

            ก.รธน.พ.ศ.2550  มาตรา 49

            ข.พรบ.กศ.พ.ศ.2542(ฉ.2)มาตรา 10 วรรค 1

            ค.การลดค่าครองชีพของประชาชน

            ง.นโยบายรัฐสวัสดิการ

39.กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 หมวดใดกล่าวถึงการจัดการศึกษา?

            ก.หมวด 3  สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

            ข.หมวด 4  หน้าที่ของชนชาวไทย                

            ค.หมวด 5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  

             ง.หมวด 13 จริยธรรมนักการเมือง

40.รัฐจัดให้ผู้พิการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญตามมาตราใด?

             ก.มาตรา 49               ข.มาตรา 50

             ค.มาตรา 79               ง.มาตรา 80

41.เราสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากตำรวจได้หากเขาไม่มีหมายค้นแสดงต่อเราก่อน ถือว่าเรามีเสรีภาพในข้อใด?
             ก.เสรีภาพในชีวิตร่างกาย   

             ข.เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
            ค.เสรีภาพในเคหสถาน

             ง.เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

42.ผู้มีหน้าที่ในการดูแลคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตรงกับข้อใด?

             ก.กกต.                           ข.ปปช.

             ค.คกก.ตรวจการแผ่นดิน ง.ผู้ตรวจการรัฐสภา

43.ศาลใดมีหน้าที่ถอดถอนรัฐมนตรีที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือดำเนินคดีรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ?

            ก.ศาลปกครอง

            ข.ศาลรัฐธรรมนูญ

            ค.ศาลยุติธรรม

             ง.ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผู้เข้าชม : 9636 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 4386 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2635 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2590 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5346 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2564 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2517 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2451 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2788 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 3127 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2819 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 11543 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 6059 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 6794 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 14393 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8724 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11603 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8188 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7254 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9964 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 12105 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2971 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2624 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2768 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2588 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2541 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2521 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2489 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2511 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2266 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2290 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557